Utiliteitsbouw is Bouwbedrijf Lammersen

Voor al uw utiliteitsbouw projecten bent u bij Bouwbedrijf Lammersen aan het juiste adres. Utiliteitsbouw is een specifieke vorm van bouw, waar wij zeer ruime ervaring mee hebben. Graag denken we met u mee vanaf het eerste idee tot en met de uiteindelijke bouw en het onderhoud.

Utiliteitsbouw vereist een nauwkeurige en gedegen aanpak. In het voortraject dienen vele zaken grondig te worden onderzocht en zullen belangrijke afspraken moeten worden gemaakt op het gebied van o.a. vergunningen, architectuur en milieuregels. Al deze tijdrovende werkzaamheden nemen wij u graag uit handen. Wij dragen zorg voor een goede en realistische planning, kostenbeheersing en tijdige oplevering!

Voor een uitgebreid overzicht van diverse projecten utiliteitsbouw kunt u hieronder een keuze maken:

Wat is utiliteitsbouw?

Utiliteitsbouw omvat alle bouwprojecten die geen specifieke woonbestemming hebben. Voorbeelden van utiliteitsbouw zijn o.a. kantoor- en bedrijfspanden, bedrijfshallen, industrie en opslagruimtes, winkelpanden, parkeergarages en sportgebouwen (sporthallen, kleedkamers en kantines).

Duurzame utiliteitsbouw

Met duurzame utiliteitsbouw (Circulair bouwen en Breeam doelstellingen) kan een gezonder binnenklimaat worden gecreëerd voor gebruikers van o.a. kantoren, bedrijfshallen en gebouwen. Betere isolatie, ventilatie, goede luchtcirculatie en gebruik van milieuvriendelijke bouwproducten. Ook zijn de gebouwen energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele gebouwen. Met duurzaam bouwen kan tevens worden bespaart op grondstoffen. De Rijksoverheid, gemeenten en provincies ondersteunen duurzaam bouwen. Er zijn diverse mogelijkheden voor goedkope financiering, belastingvoordeel en subsidies. Informeer naar de mogelijkheden.

Circulair bouwen

De huidige economie is met name lineair: van grondstoffen wordt een product gemaakt, dat vervolgens na gebruik wordt weggegooid. Dit leidt tot steeds schaarser wordende grondstoffen en een afvalberg die steeds groter wordt. In een circulaire economie spelen biobased, hergroeibare grondstoffen en hergebruik een belangrijke rol. Het verbruik van fossiele grondstoffen is laag, evenals CO2 uitstoot en de productie van afvalstoffen.

Het hergebruiken van grondstoffen, producten en materialen in een gesloten kringloop vraagt om een andere denk- en werkwijze. Denk hierbij aan materiaalkeuze voor wanden en vloeren, alternatieven voor verlijmde producten, isolatiemateriaal, energiezuinige verlichting en installaties, waterbesparende maatregelen, faciliteiten voor elektrisch transport.

Bouwbedrijf Lammersen zet zich in om de gebouwde omgeving te verduurzamen en daarmee een bijdrage te leveren aan een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is.

Meer informatie over circulair bouwen: Stichting circulair bouwen.