Bouwbedrijf Lammersen in Delden

Bouwbedrijf Lammersen Delden

Bouwbedrijf Lammersen & Zn. BV in Delden is in 1928 opgericht door dhr. J. Lammersen. Na twee generaties hard werken is het bedrijf uitgegroeid tot een respectabel bouwbedrijf in de regio Twente, Overijssel en Gelderland. In 2002 is het bouwbedrijf overgedragen aan de derde generatie. Hierbij is de naam gewijzigd in Bouwbedrijf Lammersen B.V.

Bouwbedrijf Lammersen wordt gevormd door een enthousiast en ervaren team dat garant staat voor vakmanschap en kwaliteit. Goed opgeleide en gemotiveerde professionals die proactief met u, de opdrachtgever meedenken. Daarnaast zijn we continue bezig met ontwikkelen en verbeteren van de organisatie.

Vakmanschap en persoonlijke begeleiding

Van oudsher wordt een continue hoge kwaliteit en vakmanschap nagestreefd. Daarnaast hebben ook veiligheid, duurzaamheid en het milieu onze aandacht. Wij besteden veel aandacht aan persoonlijke begeleiding, voor en tijdens de bouwperiode. En we streven continue naar de best mogelijke dienstverlening voor onze klanten en partners. Bouwbedrijf Lammersen, bouwers die gegeven vertrouwen waarmaken!

Een intensieve samenwerking, korte communicatielijnen en één aanspreekpunt voor u als klant en zijn een goede basis. Persoonlijke aandacht voor de opdrachtgever en het project, maken Bouwbedrijf Lammersen in Delden zo bijzonder. Ook door succesvolle combinaties met collega-bouwbedrijven hebben we menig groot project kunnen realiseren in Oost Nederland, Overijssel en Gelderland. We zijn sterk geworden door klein en flexibel te blijven en dat merkt u als opdrachtgever!

Circulair bouwen

De huidige economie is met name lineair: van grondstoffen wordt een product gemaakt, dat vervolgens na gebruik wordt weggegooid. Dit leidt tot steeds schaarser wordende grondstoffen en een afvalberg die steeds groter wordt. In een circulaire economie spelen biobased, hergroeibare grondstoffen en hergebruik een belangrijke rol. Het verbruik van fossiele grondstoffen is laag, evenals CO2 uitstoot en de productie van afvalstoffen.

Het hergebruiken van grondstoffen, producten en materialen in een gesloten kringloop vraagt om een andere denk- en werkwijze. Denk hierbij aan materiaalkeuze voor wanden en vloeren, alternatieven voor verlijmde producten, isolatiemateriaal, energiezuinige verlichting en installaties, waterbesparende maatregelen, faciliteiten voor elektrisch transport.

Bouwbedrijf Lammersen zet zich in om de gebouwde omgeving te verduurzamen en daarmee een bijdrage te leveren aan een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is.

Meer informatie over circulair bouwen: Stichting circulair bouwen.