Duurzaam bouwen

Duurzaamheid en het milieu hebben bij Bouwbedrijf Lammersen de volle aandacht. We zijn continue bezig met ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame nieuwbouw utiliteitsbouw.

Duurzaam bouwen stimuleert innovatie en productontwikkeling. Betere, milieuvriendelijke bouwproducten, minder schadelijke stoffen, meer gebruik van duurzame energie door de inzet van o.a. warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.

Duurzaam bouwen met respect voor mens en milieu

Duurzaam bouwen betekent dat bouwwerken speciaal worden ontwikkeld en gebruikt met respect voor mens en milieu. Het besparen van energie is daarbij een belangrijk punt. Duur zaam bouwen betekend echter ook het gebruik van duurzame materialen, creeëren van een gezond binnenmilieu (voldoende ventilatie e.d.), prettige en leefbare huizen en kantoren, gebouwen, wijken en steden, hergebruik en recycling van materialen, verantwoord watergebruik en voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Duurzame woningbouw en duurzame utiliteisbouw zijn vaak gezonder voor bewoners en gebruikers. Ook zijn ze energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele woningen. Duurzaam bouwen bespaart tevens grondstoffen. Duurzaam bouwen wordt ondersteunt door de Rijksoverheid, gemeenten en provincies. Er zijn diverse mogelijkheden voor subsidies, goedkope financiering en belastingvoordeel. Informeer naar de mogelijkheden.

Regels voor bouwen en verbouwen van woningen en utiliteisbouw

Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn regels verbonden. In het Bouwbesluit staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen / utiliteitsbouw moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. (Bron: http://www.rijksoverheid.nl)